Slovenská liga aviatikov, o.z. -  právnická osoba:

  • - bola založená v roku 2013 v súlade so zákonom o občianskom združovaní, a je registrovaná na Ministerstve vnútra.
  • - v septembri 2014  na základe Ústavy SR a leteckého zákona podala žiadosť na DÚ DCL o poverenie na výkon leteckých činností 
  • - v apríli 2015 bol vykonaný audit na overenie pripravenosti organizácie na výkon leteckých činností 
  • - koncom apríla 2015  jej bolo vydané poverenie Divíziou civilného letectva Dopravného úradu na výkon činností v letectve

Právny  základ a vecný obsah dokumentov

Slovenská liga aviatikov vydala v súvislosti s poverením a svojimi potrebami osvedčovacie predpisy a formuláre.

Osvedčovacie predpisy a formuláre všeobecne sú  štruktúrou  a obsahom odvodené z leteckého zákona, Chicagskej dohody a jej Annexov, národných leteckých predpisov, smerníc LÚ SR (teraz DÚ DCL) a iných zákonov.

Na zákony, predpisy a smernice sa nevzťahujú žiadne autorské práva.

Osvedčovacie predpisy a formuláre SLA sú pre členov SLA prístupné na tejto stránke.

 

POVERENIE DU SLA2016 20200001POVERENIE DU SLA2016 20200002POVERENIE DU SLA2016 20200003POVERENIE DU SLA2016 20200004POVERENIE DU SLA2016 20200005POVERENIE DU SLA2016 20200006

Registrácia (vytvorenie účtu) len pre členov SLA: získaš prístup k všetkým cvičným testom, formulárom, predpisom a stanovám

TESTINGSERVICE LOGO juszczuk

1logo LKS

Letecká informačná službalogo lps4