Logo sla

Výkonná rada SLA upozorňuje svojich členov, že od 12.októbra 2017 sa v rádiotelefónii neuplatňuje slovenská abeceda hláskovania, ale anglická.

ABECEDA HLÁSKOVANIA a sprievodný text od Ministerstva dopravy a výstavby SR - vytlačte a dajte do lietadla.

 Pilotom neovládajúcim základy angličtiny doporučujeme  overiť si výslovnosť u anglicky hovoriacich kolegov, alebo si overiť výslovnosť v Google translatore ( VÝSLOVNOSŤ cez Google translator), kliknutím na symbol reproduktoru. V slovenskej aj anglickej časti budete počuť výslovnosť domácich hovoriacich. (poznámka: v anglickej časti je výslovnosť LIMA ako LAJMA čo je nesprávne, správna rádiotelefónna výslovnosť je LÍMA (lee-mah)

 Keďže sme dostali niekoľko emailov či sa majú aj číslice hovoriť anglicky, tak odpoveď je NIE.

Ak celá komunikácia prebieha v slovenčine, tak aj číslice hovorte slovensky.
Nariadenie sa týka len hláskovania.
  
Príklady:
ohlásenie poznávacej značky LŠZ evidovaného pod SLA, napr:  
OM-S123 :   Oskar Mike Sierra jeden dva tri  (namiesto doterajšieho Oto Mária Svätopluk jeden dva tri)
alebo napr ohlásenie vetroňa registrovaného pod DÚ:
OM-9234 :    Oskar MIke deväť dva tri štyri
alebo:
OM-NRA :   Oskar Mike November Romeo Alfa
 
Samozrejme hovoríme o rádiotelefónnej komunikácii na Slovensku.
(V Česku majú tento spôsob už tiež zavedený - tí čo tam boli v poslednom čase si to mohli vyskúšať)
ABECEDA HLÁSKOVANIA a sprievodný text od Ministerstva dopravy a výstavby SR - doporučujeme vytlačiť a dať do lietadla pre tých, čo nie sú v anglickom hláskovaní zbehlí - pomôže to vyhnúť sa rôznym improvizáciám a skomoleninám.