Logo sla

Výkonná rada SLA pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v priestoroch Leteckého klubu Šurany dňa  07.apríla 2017,  prezentácia od 09:00, začiatok o 09:30 hod

PROGRAM  :

  1. 09:00-09:30 Prezentácia
  2. 09:30 Otvorenie schôdze, doplnenie programu
  3. Správa o činnosti za rok 2017  
  4. Správa revíznej komisie o hospodárení 2017 
  5. Plán činnosti na rok 2018
  6. Rôzne, diskusia
  7. Uznesenie, záver

   10:30 – 10:45 Prestávka – občerstvenie 

  1. 10:45 -12:000 Školenie  leteckého personálu SLA (8,33kHz rozstup, predpis L2- VMC, VFR, METAR, TAF  

   11:30 -12:00  Prestávka - občerstvenie

  1. 12:00 -  13:30 Školenie  leteckého personálu SLA (Letové a prevádzkové služby/ LNVÚ)