Logo sla

Záujemca o členstvo musí dovŕšiť minimálne 15 rokov 

(Poznámka: praktický pilotný výcvik na lietadle je možné začať od 16 rokov, do 18 rokov potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu)

Postup prihlásenia za člena:

 1. Vyplň ON-LINE PRIHLÁŠKU za člena SLA 
 2. Počkaj na odsúhlasenie prijatia za člena (oznámime spravidla do 48hodín emailom, alebo SMS)
 3. Uhraď vstupný + členský poplatok za kalendárny rok na účet  SLA v ČSOB:   IBAN: SK98 7500 0000 0040 2124 0079 
 4. Po odsúhlasení sa stávaš členom SLA dňom nabehnutia úhrady členského príspevku na účet SLA.

 

                                                 ČLENSKÉ POPLATKY:

          Vstupný jednorazový členský poplatok    ...............................................................................100,-€ + členské

          (vstupný príspevok sa pri rodinnom členskom neaplikuje)

                                

          Pravidelné členské poplatky za kalendárny rok:

          PILOT alebo ŽIAK-PILOT ........................................................................................................... 85,- 

          MAJITEĹ LŠZ a/alebo PILOT s ďalšou kvalifikáciou (inštruktor, vlekár, skúšob. pilot a pod.).....100,-      

          RODINNÝ ČLEN (člen rodiny člena SLA ktorý zaplatil plné členské 85 alebo 100,- ).................. 40,- 

         Ostatné poplatky:

         vydanie duplikátu dokumentu ...........................................  50,-€

         vystavenie výpisu z evidencie LŠZ....................................  50,-€

         technická prehliadka a vystavenie protokolu .................... 30,-€ (+ výdavky podľa dohody)

         vystavenie ZPLS (zvláštneho preukazu let.spôsobilosti

         na technické prelety, testovacie lety) .................................30,-€

               

 Výhody členstva v SLA

 • Automatické upozorňovanie emailom o expirácii pilotného preukazu, zdravotného osvedčenia, letovej spôsobilosti a poistenia lietadla
 • Výhodné povinné zákonné poistenie (PZP)
 • Pružná administratíva pri vydávaní dokladov
 • Dozorovanie stavieb lietadiel profesionálnymi technikmi, majúcich praktické skúsenosti so stavbami
 • Pilotný výcvik skúsenými inštruktormi
 • Prístup na akcie SLA a Leteckého klubu Šurany
 • Prístup na školenia a prednášky leteckých odborníkov