Logo sla

POISŤOVANIE

Poisťovací agent EXPERTING Praha sro, cez ktorého poisťuje väčšina naších pilotov svoje LŠZ, informuje:

"Dlouhodobě jsou v rámci pojistného trhu ultralehká letadla považována za velmi riziková. S ohledem na zvyšující se nárůst škodních událostí těchto letadel, zvyšujícím se nárokům na náhradu škody a zvyšující se ceny oprav, reagoval globálně na tyto změny pojistný trh zvýšením pojistného, zejména u havarijního pojištění, nebo již někteří pojistitelé tento druh pojištění vůbec nenabízí. "

poznámka: zvýšenie sa týka všetkých subjektov dozorujúcich LŠZ.

O predĺženie alebo uzatvorenie PZP požiadajte Mareka Guraniča emailom na poistenie(zavináč)sla.aero

SLA nepoberá žiadne provízie

Poistky uzatvorené od januára 2019 sú zvýšené o 8% z dôvodu zavedenia zákona o zdanení neživotných poistiek.

 Poistenie pokrýva i riziká vojny a terorizmu

vysvetlivky: k 14.februáru 2023 kurz 1SDR = 1,23 €   SDR=menová a účtovná jednotka použivaná v rámci Medzinárodného menového fondu

 Cena poistenia je INFORMATÍVNA, môže kolísať vzhľadom na kurz CZK / EUR, prípadne byť upravená poisťovňou.

 Aktuálna výška PZP na účet  SLA v ČSOB: IBAN: SK98 7500 0000 0040 2124 0079 , (v správe pre prijímateľa uveďte svoje MENO a POZNÁVACIU ZNAČKU LŠZ) bude oznámená emailom.

 POVINNÉ ZÁKONNÉ POISTENIE (PZP) zodpovednosti za škody spôsobené 3.osobám

KATEGÓRIA LŠZ podľa max. vzlet.hmotnosti (MTOM) 
SR, ČR EURÓPA limit poistného plnenia
LŠZ do 499kg 125,-€ 139,-€ 750 000 SDR  (cca 922 500 € )
LŠZ do 600kg 159-€

175,-€

1 500 000 SDR ( cca 1 845 000 € )

 

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI za škody spôsobené CESTUJÚCEMU 

DRUH POISTENIA podľa LIMITU PLNENIA (limit si vyberie poistenec) SR, ČR EURÓPA
ročné poistenie na 1 sedadlo s limitom plnenia 100 000 SDR (cca 123 000 € ) 165,-€ 180-€

 

POISTENIE HAVARIJNÉ (KASKO) SLA nevybavuje

záujemci o havarijné poistenie si ho vybavujú individuálne u poisťovacieho agenta / poisťovne podľa vlastného výberu.

kontakt:

Bc. Lucie Píšová

Experting spol. s r. o.
Antala Staška 34
140 00 Praha 4

Tel   +420 261 212 980
Mobil +420 733 603 323
www.experting.cz
lucie.pisova@experting.cz