Logo sla

Slovenská liga aviatikov získala poverenie Dopravného úradu na jar v roku 2015 pre kategóriu ľahkých športových lietadiel, vírnikov, helikoptér a vetroňov (lietajúcich športových zariadení) na 

  • výcvik pilotov a vydávanie pilotných preukazov
  • technické kontroly a evidenciu

 Rozhodujúcim impulzom vzniku Slovenskej ligy aviatikov bola silnejúca nutnosť existencie leteckej organizácie zastupujúcej skutočné záujmy rekreačných a športových letcov.

 Medzi skutočné záujmy letcov a naše hlavné úlohy radíme:

  • rýchlu, jednoduchú administratívu okolo pilotných preukazov
  • kvalitný pilotný výcvik s moderným preskúšavacím a učebným systémom
  • rýchlu evidenciu a kvalitný technický dohľad nad lietadlami a amatérskymi stavbami lietadiel
  • automatizovanú službu upozorňovania pilotov na expirácie preukazov, zdravotných osvedčení, poistenia a letovej spôsobilosti lietadiel

 

Na všetkých auditoch vykonaných Dopravným úradom v Slovenskej lige aviatikov sme boli hodnotení ako najlepší zo všetkých poverených leteckých organizácií na Slovensku, napriek tomu, že sme vstúpili do letectva ako nová organizácia.

Ako prvá poverená letecká organizácia na Slovensku sme uviedli do praxe:

 

  • systém  monitorovania kvality
  • cvičné i ostré testovanie pilotov cez internet
  • vlastný informačný systém s upozorňovaním expirácie preukazov spôsobilosti a osvedčení

letisko surany

Rozvoj a popularizácia rekreačného a športového lietania je jedným z našich dlhodobých cieľov: 

navigačné a turistické lety, amatérske letecké fotografovanie, poznávanie histórie a archeologických pamiatok, ochranu prírody, prehlbovanie vedomostí z meteorológie, geografie, skupinové lety do zahraničia – Česka, Chorvátska, Maďarska, Rakúska, Poľska, atď.