Logo sla

Členov SLA, ktorí si objednali a predplatili Databázu letísk 2018 informujeme, že databázy boli poskytnuté na členskej schôdzi 07.apríla 2018.

Tí členovia, ktorí si databázy predplatili, ale nevyzdvihli na členskej schôdzi, majú možnosť tak urobiť u správcu letiska Šurany - kontakt Vlado Urban, tlf. 0940 377 600. Databáza bude odovzdaná oproti podpisu v zozname.

Rada SLA (V.Záborský, 0948 622 017)