Logo sla

 Predseda SLA:

Vladimír Záborský

 

Výkonná rada SLA:

predseda: Vladimír Záborský

členovia: Ivan Sepeši, Ondrej Fašung,  Ing. Milan Frišo, Ing. Peter Máčik, Mgr. Miroslav Dudlák

 

Revízna komisia SLA

predseda: Ladislav Matuška

členovia: Michal Smolinský, Imrich Ostrožlík