Logo sla

aktualizované - čítajte ďalej

Tieto výnimky nahradzujú Organizačné pokyny VR SLA vydané 27.03.2020

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19, DÚ DCL schválil pre SLA nasledovné výnimky na predlžovanie preukazov spôsobilosti:

 

  • pilotné preukazy expirujúce 12.03.2020 až 31.07.2020 sa budú považovať za platné do 31.08.2020 (pozor: pilot ktorý aj má preukaz spĺňajúci podmienku tejto výnimky nemôže lietať bez platného alebo výnimkou predĺženého osvedčenia zdravotnej spôsobilosti)
  • osvedčenia zdravotnej spôsobilosti expirujúce 12.03.2020 až 31.07.2020 sa budú považovať za platné do 31.08.2020                                     (v primeranom predstihu pred týmto termínom bude s ohľadom na karanténne opatrenia vlády SR zvážené predlženie tohto termínu)
  • preukazy letovej spôsobilosti LŠZ expirujúce 12.03.2020 až 30.04.2020  sa budú za účelom vykonania úkonov potrebných na predlženie ich  platnosti považovať za platné do 15.05.2020
  • preukazy letovej spôsobilosti LŠZ bázovaných v zahraničí expirujúce 12.03.2020 až 31.07.2020 sa budú za účelom vykonania úkonov potrebných na predlženie ich  platnosti považovať za platné do 31.08.2020. (Samozrejme piloti musia dodržiavať nariadenia a predpisy danej krajiny).  
  • poisťovanie: spôsob a pravidlá poisťovania sa nemenia, prebieha emailom tak ako doteraz

 

Osvedčenia a preukazy expirujúce mimo uvedených období sa vybavujú štandardným spôsobom  ale za dodržiavania karanténnych opatrení vlády SR.

Administratívne úkony, ktoré nevyžadujú osobné stretnutie sa vykonávajú naďalej ako doteraz.

Dočasná poštová adresa SLA na vybavovanie administratívnych úkonov na obdobie  do 31.augusta: Vladimír Záborský, SLA, Cabanova 9, 949 01 Nitra

 ..........................................................................

Výkonná rada 

Slovenská liga aviatikov, o.z.

+421 (0)948 622 017