Logo sla

Zara po 5-tich mesiacoch a dvoch dňoch pristála 20.januára v belgickom Kortrijku.

Má britské i belgické občianstvo, v jej rukách vlajky oboch krajín. Na kýlovke Sharku slovenská poznávacia značka Slovenskej ligy aviatikov OM-S443.

www.facebook.com/FlyZolo

https://flyzolo.com/