Logo sla

Vážení členovia SLA,

ako občianske združenie Slovenska podporme občanov Ukrajiny.
Prosím o nápady, návrhy za SLA na zbierku / podporu pre Ukrajinu.
Tiež ak má niekto informáciu, či už niektorá štátna inštitúcia, alebo dôveryhodná organizácia organizuje (verejnú) akciu/zbierku na podporu Ukrajiny ku ktorej by sme sa mohli pripojiť, nech dá vedieť.
 
Vladimír Záborský
Predseda