Logo sla

V súlade so stanovami Slovenskej ligy aviatikov o.z., VR SLA týmto zvoláva mimoriadnu členskú schôdzu  na 25.6.2022 o 09:00,  Rastislavova 14, Nitra. Program: návrh zmeny štruktúry členských príspevkov pre vstupujúcich nových členov a existujúcich riadnych členov.

Výkonna rada SLA