Logo sla

Dňa 25.03.2023 (Sobota) o 09:00 sa uskutoční výročná členská schôdza SLA , školenie LNVÚ a školenie inštruktorov. Miesto: Letisko Šurany, klubovńa. Všetci členovia SLA sú srdečne pozvaní. Pozvánky s programom sú rozposlané na emailové adresy členov. 

Vladimír Záborský, predseda