Logo sla

Dňa 10.februára 2016  Slovenská liga aviatikov prešla úspešne auditom Dopravného úradu, ktorý predĺžil poverenie SLA na výkon činností do roku 2020