Logo sla

 V suvislosti s plachtárskou súťažou Pribina Cup 25.marca - 2.apríla 2016  v Nitre, výkonná rada SLA doporučuje svojim pilotom, aby venovali zvýšenú pozornosť

pri letoch v okrsku letiska Nitra i jeho okolí. Súťaže sa zúčastňuje 93 pilotov, takže  vzdušný priestor G bude frekventovaný. Treba rátať i s pristátiami vetroňov na okolitých letiskách. Takže oči na stopkách.