Logo sla

Jasné znázornenie používaných starých frekvencií s krokom ladenia 25kHz a nových frekvencií s krokom 8,33kHz.

Tabuľky zobrazujú vzorový priklad medzi 118,000 a 118,1000 MHz. Všimnite si, že operačné frekvencie s krokom 25kHz sú

zhodné so zobrazovanou frekvenciou. Operačné frekvencie s krokom 8,33kHz sa so zobrazovnou frekvenciou (s krokom 5kHz) nezhodujú, pretože násobky 8,33 to úplne neumožňujú.

Podobná tabuľka je i na linke: http://www.lightaircraftassociation.co.uk/2013/Magazine/May/radio.pdf

Niektoré nové rádiá umožňujú 25kHz i 8,33kHz krok (napr Trig TY96), iné len 8,33. 

Legenda:

Operating Frequency= operačná frekvencia na ktorej vysielačka skutočne pracuje

Channel Spacing= rozstup kanálov 

Channel ID (Displayed Frequency) = Identifikácia kanálu (frekvencia zobrazená na displeji)

833 25 tabulka nastavenia frekvencii