Logo sla

PREČO DAROVAŤ 2% Z DANE
Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických/zamestnancov/ a právnických osôb /firiem/ nie je príspevok navyše.

Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva 

tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu.

Vyberte si niektorú z organizácií, ktorú nájdete v zozname zverejnenom Notárskou komorou na stránke www.notar.sk.

Budeme však radi ak sa rozhodnete  podporiť svojimi 2% za rok 2021 práve Slovenskú ligu aviatikov.

A tak ako každý rok aj tento rok máte možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Patrí k nim aj naše SLA .

Zamestnanci tak musia urobiť na štruktúrovanom tlačive, ktorého Vzor vyhlásenia určila finančná správa.

tlačivo nájdete tu:

TLAČIVO NA POUKÁZANIE 2%

 

Údaje do daňového priznania pre ZAMESTNANCA aj FIRMU:

Názov: SLOVENSKÁ LIGA AVIATIKOV

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Šurany-Kopec,

Súpisné číslo: 5A,

PSČ: 942 01

Obec: Šurany

IČO: 423 710 31