Logo sla

Dňa 05.03.2022 o 09:00 sa uskutoční výročná členská schôdza SLA, na ktorú sú členovia SLA srdečne pozvaní. Miesto: Budova firmy SNAIL, Rastislavova 975/14, 951 41 Lužianky (pri Nitre). Pozvánky s programom sú rozposlané na emailové adresy členov. Vladimír Záborský, predseda