Logo sla

Rozhodnutie Dopravného úradu, divízie civilného letectva bolo vydané 24.apríla 2015,

právoplatnosť nadobudlo 29.apríla 2015 .