Logo sla

- reportáž o akcii v relácii Slovensko v obrazoch v archíve STV1 pozri tu (repríza v piatok, 21.augusta o 13:45)

     Keby sme si mali sami vymyslieť nové písmeno v registračnej značke na odlíšenie od ostatných Dopravným úradom poverených organizácií, neurobili by sme to lepšie. 7. júla sme dostali od Dopravného úradu list, ktorým Slovenskej lige aviatikov pridelil sadu poznávacích značiek OM-S001OM-S999. Takže je naozaj z čoho vyberať pri prideľovaní nových "imatrikulačiek".

   Deviati letci SLA s piatimi lietadlami so zbrusu novými značkami sme sa rozhodli  25. až 26.júla preletieť trasu po letiskách Šurany - Kráľová pri Senci - Krakovany - Senica - Partizánske - Prievidza - Očová - Šurany, kde sme boli vľúdne prijatí. Nové poznávacie značky budili pozornosť, ktorá nás prekvapila, ale potešila - veď čo viac si možno želať pri založení novej organizácie ako pútavé, na prvý pohľad príťažlivé označenie.