Logo sla

Aeroklub pod Vihorlatom  usporiada 1. októbra 2016  (prílety od 30.septembra) na letisku Kamenica nad Cirochou rally v navigačnom lietaní. Navigačná trať je špeciálne postavená tak, aby bola zvládnuťeľná aj pre pilotov bez súťažných skúseností. Vítaní sú piloti zo všetkých organízácií, ktorí splnia podmienky v propozíciách súťaže.

Prihlášku na navigačnú súťaž si stiahni TU

Propozície:

 Aeroklub pod Vihorlatom o.z.

letisko Kamenica nad Cirochou

  

Usporiada 

súťaž v navigačnom lietaní

 

Rally Kamenica

 

v termíne od 01. októbra do 02. októbra 2016.Názov súťaže:

 

RALLY KAMENICA

 

Cieľ súťaže

 

Hlavný cieľ

Ø   Hlavným cieľom súťaže, je určiť víťaza v navigačnom lietaní.

 

Ďalším cieľom je:

Ø  Propagácia lietania na lietadlách a LŠZ.

Ø  Propagácia Aeroklubu pod Vihorlatom o.z. Kamenica nad Cirochou.

Ø  Podporovať a propagovať lietanie na území SR.

Ø  Umožniť získavanie skúseností začínajúcim súťažiacim.

 

 

Miesto a termín konania súťaže

Súťaž sa koná na letisku v Kamenici nad Cirochou v termíne od 01. októbra do 02. októbra 2016.

 

Informácie o súťaži

 Aeroklub pod Vihorlatom   pozýva  všetkých  pilotov  na   súťaž

v navigačnom lietaní. Ak máte záujem o účasť na tejto súťaži, vyplňte prosím Registračný formulár, ktorý je uvedený na web stránke Slovenskej ligy aviatikov. Súťaž je otvorená pre všetky členské štáty a pridružené štáty FAI, ktoré môžu vyslať až 10 posádok. Tieto propozície budú použité spoločne s obecnou časťou a sekciou 10 Športového poriadku FAI, ktorý má v prípade nejasností prednosť pred týmito propozíciami.

Oficiálnym jazykom súťaže je slovenčina a angličtina. Ocenenie víťazov: 1. – 3. miesto (diplom a vecné ceny).

Propozície súťaže a všetky potrebné doplňujúce informácie týkajúce sa súťaže budú prístupné na web stránke Slovenskej ligy aviatikov www.sla.aero ktorá je oficiálnou internetovou adresou súťaže.

 

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je:

Aeroklub pod Vihorlatom o.z. so sídlom na letisku Kamenica nad Cirochou.

Poštová adresa a kontakt na organizátora

Aeroklub pod Vihorlatom o.z. Štefánikova 4

066 01 Humenné

Email: aeroklubkamenica(zavináč)gmail.com


Údaje o letisku

Prevádzkovateľ

Aeroklub pod Vihorlatom o.z.,

letisko Kamenica nad Cirochou

Umiestnenie

8 km - Východne od mesta Humenné

Dopravné spojenie

Vlak každú celú hodinu

50m od letiska ŽSR

z mesta a do mesta Humenné

Štatút

Neverejné vnútroštátne letisko

Prevádzková doba

Obmedzená

Druh prevádzky

VFR – deň

Frekvencia

122,6 Mhz

Volací znak

INFO Kamenica

Súradnice stred VPD

N 48°56´12,66"

E 21°59´59,50"

Nadmorská výška

176m/577ft

[m/ft]

Orientácia VPD

070° / 250°

Dĺžka a druh VPD

850m x 50m Tráva

Prevádzkové

Okruhy vždy na Sever – North

informácie

 

Prihlasovanie sa na súťaž

Prihlasovanie sa do súťaže začína 09.09.2016. Registračný formulár vyplňte podľa predlohy zverejnenej na web stránke www.sla.aero

 

Poistenie

Poistenie za škody spôsobené prevádzkou lietadla voči tretím osobám na minimálnu čiastku 750 000 SDR v súlade s nariadením (EC) No 785/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 21.apríla 2004 je povinné. Platnosť poistenia bude kontrolovaná pri registrácii. Organizátor doporučuje súťažiacim osobné úrazové poistenie a havarijné poistenie lietadiel.

 

Program - časový rozvrh súťaže

Piatok 30.09.2016

Ø Prílety posádok

Sobota 01.10.2016

Ø

0800

prezentácia súťažiacich

Ø

0900

úvodný briefing

Ø

1100

- súťažné lety

Ø

1900

vyhlásenie výsledkov

Ø

2000

záverečná párty, kultúrny program, voľná zábava

Nedeľa 02.10.2016

Ø  odlety súťažných posádok / náhradný letový deň /

 

Organizačný štáb súťaže

 

 Riaditeľ súťaže:                            Arnošt FOFF

Hlavný rozhodca:                         Mgr. Štefan POHANKA

Staviteľ tratí a disciplín:                Mgr. Štefan POHANKA , Milan FRIŠO

Meteorológ:                                    Stanica SHMÚ – Letisko Kamenica nad Cirochou

VLP:                                                  Arnošt FOFF

Technik:                                          Ondrej FAŠUNG

Dispečer:                                         Bude určený na úvodnom briefingu

Členovia jury:                                Budú zvolení na úvodnom briefingu

 

Počet súťažiacich

Počet súťažiacich je limitovaný maximálne na 30 posádok.

 

Súťažná kategória

Recreational (advantage) - piloti bez skúseností zo súťažného lietania.

 

Platnosť súťažnej kategórie

Aby bola súťaž platná v príslušnej kategórii, musia sa v nej zúčastniť aspoň traja súťažiaci.

 

Súťažiaci

Súťažiaci musí byť občanom krajiny, ktorej Národný aeroklub je členom FAI a spĺňa podmienky, ktoré sú uvedené v Športovom poriadku FAI, všeobecná časť, kapitola 3.7. a zároveň súťažiaci musí:

Ø  mať nalietaných najmenej 80 letových hodín (výnimku môže udeliť riaditeľ súťaže),

Ø  mať platný pilotný preukaz, alebo obdobný dokument uznávaný DÚSR,

Ø  mať platnú zdravotnú spôsobilosť,

Ø  musí mať schopnosť bezpečne absolvovať súťažné lety,

Ø  musí poznať, rozumieť a akceptovať Športový poriadok FAI a pravidlá, či postupy tejto súťaže.

Ø  Navigátor nesmie byť osoba mladšia 14-tich rokov.

 

Registrácia súťažiacich

Po príchode na miesto konania súťaže, sa jednotliví súťažiaci dostavia do registračnej miestnosti, kde im bude skontrolovaná dokumentácia a tam im budú vydané ďalšie inštrukcie a informácie ohľadom súťaže.

Súťažiaci pri registrácii musí predložiť:

Ø  Platný doklad totožnosti.

Ø  Platný pilotný preukaz, alebo obdobný dokument uznávaný DÚSR.

Ø  Platnú zdravotnú spôsobilosť.

Ø  Platné ARC od lietadla, alebo platnú technickú prehliadku od LŠZ.

Ø  Platnú zákonnú poistku k lietadlu alebo k LŠZ.


 

Lietadlá a LŠZ - ich príslušenstvo

Lietadlá a LŠZ a ich príslušenstvo musia mať vlastnosti a stav odpovedajúci súťaži. Lietadlo a LŠZ musí odlietať celú súťaž v rovnakej štrukturálnej entite a musí používať rovnaké komponenty, aké boli použité v prvý deň súťaže s výnimkou vrtule, ktorá môže byť menená za predpokladu, že tým nebude prekročená vzletová hmotnosť lietadla alebo LŠZ a zároveň takýmto zásahom nebude porušený certifikát letovej spôsobilosti, alebo povolenie k letu. Všetky lietadlá a LŠZ musia byť k dispozícii pri registrácii z dôvodu vykonania kontroly konfigurácii, v akej budú lietať počas súťaže. Organizátor má právo kedykoľvek vykonať kontrolu lietadla alebo LŠZ a zakázať jeho lietanie, pokiaľ preukáže, že lietadlo alebo LŠZ nie je v stave spôsobilom na vykonanie letu, alebo lietadlo a LŠZ je v rozpore s pravidlami súťaže. Všetky lietadlá a LŠZ, ktoré sa zúčastnia súťaže, musia mať platné osvedčenie o letovej spôsobilosti, platnú technickú prehliadku a musia byť úplne spôsobilé v rozsahu pre súťažné kategórie, v ktorých budú používané. Kontrola dokumentov a technického stavu lietadiel a LŠZ bude realizovaná pri prezentácii. Dokumenty potvrdzujúce poistenie lietadla a LŠZ, môžu byť organizátorovi predložené v slovenskom alebo anglickom jazyku najneskôr však pri prezentácii 01.10.2016 o 0800 hodine.

 

Briefing

Briefing bude organizovaný pre všetkých súťažiacich a pre každú úlohu. Čas a miesto konania briefingu k súťažnej úlohe bude zverejnený na úvodnom briefingu dňa 01.10.2016 o 0900 hodine.

 

Dodržiavanie pravidiel lietania

Každý súťažiaci je povinný dodržiavať zákony a pravidlá lietania platné na území Slovenskej republiky.

 

Príprava k letu

Pilot je povinný skontrolovať lietadlo a LŠZ pred letom. Nespôsobilé lietadlo alebo LŠZ nie je možné použiť na let.

 

Letové obmedzenia

Lietadlo a LŠZ smie lietať len v rámci obmedzení vyplývajúcich z letovej spôsobilosti a letovej príručky. Manévre ohrozujúce pilota a iných súťažiacich, alebo verejnosť sú zakázané. Akrobatické prvky sú zakázané .

 

Poškodenie súťažného lietadla a LŠZ

Akékoľvek poškodenie lietadla a LŠZ musí byť neodkladne oznámené organizátorovi a až potom môže byť lietadlo alebo LŠZ opravované. Akýkoľvek poškodený diel môže byť nahradený identickým dielom. Lietadlo a LŠZ môže byť nahradené iným lietadlom alebo LŠZ na základe povolenia riaditeľa súťaže, pokiaľ k poškodeniu nedošlo vinou pilota. Nové, náhradné lietadlo alebo LŠZ musí byť rovnakého typu alebo obdobného typu, ktorého výkonnosť nie je vyššia než výkonnosť nahradzovaného lietadla alebo LŠZ.

 

Skúšobné a iné lety

Žiadny súťažiaci nemôže v súťažný deň odštartovať k inému ako súťažnému letu bez povolenia riaditeľa súťaže. Povolenie môže byť vydané za účelom skúšobného letu po oprave lietadla, no pilot musí pristáť pred zahájením súťažnej úlohy . Po pristátí pilot môže riadne odštartovať do súťažnej úlohy. Tréning pred súťažnou úlohou je zakázaný.


 

Súťažné úlohy

Aby bola súťažná úloha započítaná ako platná pre súťaž, musí mať každý súťažiaci možnosť úlohu absolvovať v určenom čase. Každému súťažiacemu bude povolený iba jeden štart pre danú súťažnú úlohu a úloha môže byť zaletená iba raz. Úlohy na presnosť pristátia môžu byť kombinované s inými úlohami, alebo môžu byť ustanovené samostatne.

 

Pozastavenie, alebo zrušenie súťažnej úlohy

Riaditeľ môže zastaviť štarty do spustenej úlohy, pokiaľ je lietanie nebezpečné. Ak je pozastavenie štartov také dlhé, že môže byť príčinou výhody niektorých súťažiacich, bude úloha zrušená.

 

Typy súťažných úloh

Ø  1. súťažná úloha v dĺžke cca 150 km - Plánovanie súťažnej úlohy, navigácia, dodržiavanie rýchlostí a časov bez obmedzenia paliva.

Ø  2. súťažná úloha - Presnosť pristátia pri prílete z úlohy (merané pristátie).

 

Pristátie mimo letiska

Pristátie mimo letiska určenia bude hodnotené 0 bodmi, pokiaľ nebude stanovené na briefingu inak.

 

Traťové rýchlosti

Traťové rýchlosti si volia posádky. Spôsob deklarácie bude spresnený na briefingu 01.10.2016 o 0900 hodine.

 

Oblasť súťaže a vzdušné priestory

Oblasť súťaže - Slovensko

Počas súťaže je otvorený prístup do vzdušných priestorov Slovenska. Maximálna výška bude všeobecne 3000 ft so zvýšením na 5000 ft v horských priestoroch. Pre všetky letové priestory budeme udávať výšku vo feetoch prepočítanú podľa QNH príslušného dňa. Tieto informácie budú poskytované aj s ostatnými údajmi letovej úlohy na rannom briefingu.

 

Miestne postupy

Miestne postupy budú zverejnené na úvodnom briefingu 01.10.2016 o 0900 hod.

 

Otočné body a mapy

Zoznam otočných bodov bude uverejnený na príslušnom briefingu k relevantnej úlohe. Všetky súťažné mapy budú v mierke 1:200 000. Mapy, popis úlohy a fotografie budú vydané posádkam na predletovú prípravu. Na úvodnom briefingu 01.10.2016 o 0900 hod. bude predstavený katalóg úloh, miestne pozemné prevádzkové postupy súčasne s miestnymi letovými postupmi.

 

Hangárovanie

Organizátor zabezpečí hangárovanie pre lietadlá a LŠZ drevenej konštrukcie. Pre ostatné lietadlá a rogalá bude pripravené stojisko. Kotviace prostriedky je povinný každý pilot mať svoje. Lietadlá a LŠZ na stojisku musia byť po celý čas parkovania riadne ukotvené.

 

Štartovné

ü  40.- EUR pre posádku

Štartovné sa uhrádza v hotovosti počas registrácie dňa 01.10.2016.


V štartovom poplatku sú zahrnuté náklady na organizáciu súťaže, prípravu jednotlivých etáp súťaže vrátane nafotografovania a kontroly jednotlivých etáp, fotografií otočných bodov tratí a fotografií na trati, súťažné mapy, náklady na výpočtové stredisko a SW, náklady na rozhodcov, jury, poplatky za povolenia DÚ SR, technický personál pre prípravu súťažných letúnov, plnenie LPH, ceny pre víťazov, kancelárske potreby a materiál, poštovné, telefóny a vyhodnotenie súťaží. Ostatné náklady spojené s organizáciou podujatia a jeho priebehom zabezpečuje organizátor z vlastných zdrojov a sponzorských darov.

 

Mapy, záznamové zariadenie

Súťažná posádka dostane na každú etapu 2 ks máp v mierke 1 : 200 000. Každú ďalšiu mapu je možné si zakúpiť u usporiadateľa v cene 3,50- EUR za 1 ks. Záznamové zariadenie schválené FAI ( Afloss ) zabezpečí organizátor súťaže.

 

Služby

Ubytovanie

Možnosť ubytovania je v ubytovni priamo na letisku Kamenica nad Cirochou v obmedzenom počte 35 lôžok.

V ubytovacej časti a v kempe sú k dispozícii sprchy a sociálne zariadenia.

Poplatok za ubytovanie:

Ø 5-posteľová izba                      10.- EUR/posteľ/noc

Ø Možnosť individuálneho ubytovania - mesto HUMENNÉ 6 km od letiska

Strava:

Strava sa podáva priamo na letisku Kamenica nad Cirochou v priestoroch jedálne. Účastníci súťaže si hradia stravovanie na vlastné náklady.

Strava sa dováža z domácej vývarovne a objednáva sa vopred podľa denného menu. Dovoz stravy je zabezpečený v obedároch.

Výdaj stravy je v čase:

Ø

Raňajky 0700 – 0730

(teplé raňajky)

Ø

Obed

1300 – 1400

(polievka, hlavné jedlo, nápoj)

Ø

Večera

1930 – 2000

(polievka, hlavné jedlo, nápoj)

Poplatok za celodennú stravu 15.- EUR

Občerstvenie:

Možnosť využitia AERO Baru priamo na letisku Kamenica nad Cirochou v spoločenských priestoroch.

Letecký benzín a olej

Organizátor poskytne nasledovné druhy leteckého benzínu a oleja:

AVGAS 100LL

BA - SHELL 100+

Olej TOTAL D 100

Olej TOTAL  100

Tešíme sa na Vašu účasť.