Logo sla

Výkonná rada SLA oznamuje všetkým svojim členom vlastniacim LŠZ, že prihláška na dotáciu 80% nákladov spojených s nákupom rádiostaníc s ladením 8,33kHz spolu so zoznamom všetkých lietadiel evidovaných v SLA bol zaslaný určenému koordinátorovi (SNA, Ing. Filus)

 Dotácia EÚ na nákup rádiostaníc vo všeobecnom letectve ...

... sa poskytuje v súvislosti s povinným zavedením rádiostaníc s 8,33kHz ladením od 1.januára 2018.

Momentálne sa od majiteľov/prevádzkovateľov v SLA nevyžaduje žiadna akcia.

O vývine situácie ohľadne dotácií budeme priebežne informovať.