Logo sla

Výkonná rada SLA pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v priestoroch Leteckého klubu Šurany dňa  04.marca 2017,  prezentácia od 09:00, začiatok o 09:30 hod

PROGRAM  :

  1. 09:00-09:30 Prezentácia
  2. 09:30-09:35 Otvorenie schôdze , doplnenie programu
  3. 09:35- 09:50 Správa o činnosti za rok 2016  
  4. 09:50 -10:00 Správa revíznej komisie o hospodárení 2016 
  5. 10:00- 10:15 Plán činnosti na rok 2017 
  6. 10:15- 10:30 Diskusia

   10:30 – 10:45 Prestávka – občerstvenie 

  1. 10:45 -11:30 Školenie  leteckého personálu SLA  

   11:30 -12:00  Prestávka - občerstvenie

  1. 12:00 -  12:15  Projekt  SLA 
  2. 12:15 Uznesenie, záver